hit counters

                                 


Meteogrammet: Gaula

Ny E6 over Gaula

Animasjon fra Statens Vegvesen 2014

 

Vannstand Gaulfoss  Laksebørsen 


Lakseinnsig til Trondheimsfjorden og Namsfjorden periode 15. mai til 15. september 2014

                          

Trondheimsfjorden                          Namsfjorden       

Statistikken baserer seg på fangster i kilenøter ved innløpet til fjordene. All laks som blir fanget merkes og slippes levende ut.

oppdateres hver tredje dag.

 

Gaula

Nedre Kåsen Base Camp

 

      Johnny Lund - Laks 9.1 kg (fra 2013)

 

Geir Eikeset - Laks 8.5 kg  (fra 2013)

 

Bosse og Einar Sørstrønen - Laks 8.2 kg (fra 2013)

 

 

 

 

----------------End------------------