ProHD - Vannstand 2017 Oselvo  

 

hit counters    Sist oppdatert:  18 Oktober 2017    

Vannføring Osvassdraget sesongen 2017

...

Middelflom=68,6 m³/s --- Femårsflom=83,5 m³/s --- Tiårsflom=100,0 m³/s --- Femtiårsflom=140,7 m³/s 

(Målinger fra 1934 til og med 2012)

Oselvo vannstand v/gamlabruo på Os - 3 juni til 11 september 2017

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

----- End -----