ProHD - Laksefiske Oselvo 2018 

  Sist oppdatert:  18 April 2018  

Oselvo er åpen for fiske fra 15 juni til 15 september 2018

hit counters

18 April 2018

Prosjektet, Salmon Tracking 2020 er nå startet i Oselvo !

Fisken får en sender i seg slik att en kan følge smolten når den går ut i sjøen.

120 mottakara ligg rundt om i elvo og fjorden på 4 meters djupne.

Om fisken svømmer i nærleiken, mindre enn 200 meter frå mottakar, så «stemplar» fisken inn.

Det blir òg registrert kor djupt fisken går.

         

Det var stor aktivitet langs Oselvo på onsdag med å fange smolt til merking.

 

I fjordane rundt Os og Hardanger ligg det no 120 «lyttebøyar»

Vi skal merka 150-200 fisk, i hovudsak smolt (ung laks, 13-14 cm lang) på veg ut, men òg noko aure,

fortel Henning Urke frå INAQ. 

 

Prosjektet, Salmon Tracking 2020, blir leia av professor Thrond Oddvar Haugen frå NMBU, og skal pågå i tre år.

Både Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er involvert.

 

end of website