ProHD - Laksefiske Oselvo 2020 

hit counters

  Send bilder og litt info om fangsten så legger vi den ut her på ProHD - takker ! 

" Navn - Fangst - Sone - Dato "

                        

Sist oppdatert:  31 Mars 2020

Per Egil Størksen fisker smolt til salmon tracking 2020

Salmon Tracking 2019 / 2020 Oselvo pågår.

 

      

Foredrag angående laksemerking - telling Oselvo og Hardangerfjorden

31 Mars 2020

Innsamling av smolt av laks og sjøaure til merkeprosjektet 2020 er godt i gang.

Fangst: 41 sjøørret i karet klar for merking, 2 regnbue oppdrett er tatt opp og avlivet og to støinger av laks gjenutsatt.

 

Merkingen ble gjort ferdig nå i ettermiddag - 31 mars 2020

27 Mars 2020

Per Egil Størksen er ute med fluestanga 

 

   

Remi Bårtvedt fekk ein regnbueaure på 1.9 kg - Oppdrett.   Det har blitt tatt 2 stk de siste dagene.

 

Antennene som skal registrere merket fisk har ikke fungert optimalt. Disse er nå flyttet til område bak Unik i nærheten av kameraene.

Arbeidet utføres av Rådgivende Biologer.

 

end of website