ProHD - Laksefiske Oselvo 2021   by Ole Vidar Søviknes          

hit counters

                        

Sist oppdatert: 14 April 2021

   

  Send bilder og litt info om fangsten så legger vi den ut her på ProHD - takker ! 

" Navn - Fangst - Sone - Dato "

          

18 Januar 2021

Oter

Bjørn Rasmussen fikk en Oter på 12 kg som hadde gått i torske rusa hans utenfor Os.

10 døde Otere er rapportert inn de siste årene, noen går i garn andre har blitt påkjørt av bil.

Bestanden øker i Os og oteren blir stadig oftere sett på fisketur i Oselvo.

                       

Jevnt over er småfisk en viktig kilde til mat for oteren, men også fugler, frosker, smågnagere som mus, samt krepsdyr og muslinger står på menyen.

Muslinger er det mye av i Oselvo og det er spor etter muslinger som er åpnet på plasser der det ikke er naturlig att folk ferdes.

Helge Haukeland

«Laksen kan bli veldig stressa av att oter jakter på den, forklarer Haukeland vidare.
Ikkje berre har forskare lagt merke til stressa laks, men også fiskarar langs Oselva legg merke til oteren
og merker samtidig at laksen oppfører seg spesielt. Når dei spør seg sjølv kvifor, lurer man
på om det er oteren som kan forstyrre laksen. Dette påverker også fiskinga, og laksen biter
dårlegare enn før, enda fiskarane rapporterer om å sjå teikn til mykje fisk i elva.

 

At denne raudlista arten er såpass synleg, til tross for fleire rapporterte dødsfall, tyder på at oterbestanden er blitt betydeleg stor, forklarar Haukeland.

end of website