ProHD - Laksebørs Oselvo 2023   by Ole Vidar Søviknes ©  

website hit counter

21 September 2023

Stillaset på gamlabruo lever farlig i disse høst dager - (Vannføring 40.0 m³/s)

 

NRK

Krise for villaksen – men neppe på grunn av pukkellaks

I flere norske elver ligger antallet gytende laks langt under det som kreves for å opprettholde bestanden.

Ekspertene tror ikke pukkellaksen har skylda for nedgangen.

 

 

 

Live Kamera Oselvo

Oselvo Top 10 største lakser 2023

 

Nr 1 - 9 August 2023

Thore Mykkeltvedt - Laks 10.2 kg  - Spinner - Tøsdalvannet   (Vannføring 27.7 m³/s)

Nr 2 - 16 August 2023

Karani Agai - Laks 10.0 kg (Holaks - 102 cm) - Wobbler - Tøsdal    (Vannføring 6.5 m³/s)

Nr 3 - 19 Juli 2023

Thore Mykkeltvedt - Laks 9.2 kg  - Tøsdalvannet   (Vannføring 22.0 m³/s)

Nr 4 - 11 August 2023

Johnny Lund - Laks 8.5 kg - Sone 2 Veisio   (Vannføring 7.0 m³/s)

Nr 5 - 21 Juli 2023

Johnny Lund - Laks 7.5 kg - 95 cm - Lundetræ    (Vannføring 7.5 m³/s)

Nr 6 - 10 August 2023

Thore Mykkeltvedt - Laks 7.2 kg  - Tøsdalvannet   (Vannføring 17.1 m³/s)

Nr 7 - 22 Juli 2023

Johnny Lund - Laks 7.0 kg - Lundetræ    (Vannføring 4.6 m³/s)

Nr 7 - 15 Juli 2023

Hugo Hjelle - Laks 7.0 kg - Makk - Tøsdal   (Vannføring 4.2 m³/s)

Nr 8 - 1 Juni 2023

Torodd Rimstad - Laks 6.9 kg - Makk - Sone 2  (Vannføring 3.4 m³/s)

Nr 9 - 30 Juni 2023

Kjell Morten Søvik - Laks 6.5 kg - Klekkerihølen Lundetræ  (Vannføring 2.2 m³/s)

Nr 9 - 15 Juli 2023

Roald Helle - Laks 6.5 kg - Søfteland  (Vannføring 6.0 m³/s)

Nr 10 - 24 Juli 2023

Arild Vangen - Laks 6.1 kg - Kremretten    (Vannføring 3.2 m³/s)

----- End of top 10 -----

1 Juni 2023

Stig Gram-Knutsen - Laks 5.0 kg - kl. 03.30 - Makk - Sone 2   (Vannføring 3.4 m³/s)

Årets Oskar 2023 !

1 Juni 2023

Bård Lyssand - Laks 3.32 kg - kl.00.20 - Makk - Kvernhushølen  (Vannføring 3.8 m³/s)

Første laksen 2023

   

End top 10

29 August 2023

Adrian Valle - Laks 4.6 kg - Sone 5   (Vannføring 8.0 m³/s)

Tatt på planken i sone 5, var og borti en 3 kilos - Adrian

28 August 2023

Thomas Håvardstun - Laks 3.3 kg - Kremretten    (Vannføring 11.8 m³/s)

27 August 2023

Kjell Morten Søvik - Tert 1.7 kg - Lundetræ   (Vannføring 2.8 m³/s)

25 August 2023

Stig Gram-Knutsen - Sjøaure 0.5 kg (Utsatt) - Sone 2   (Vannføring 2.5 m³/s)

24 August 2023

Tore Tjomsland - Tert 0.9 kg - Flue - Kremretten (Vannføring 4.2 m³/s)

22 August 2023

Einar Sørstrønen - Sjøaure 0.7 kg (Utsatt) - Sone 2   (Vannføring 2.3 m³/s)

22 August 2023

Bjørn Eitrheim - Tert 1.3 kg - Makk - Sone 2   (Vannføring 2.3 m³/s)

21 August 2023

Adrian Valle - Tert 1.1 kg - Makk - Sone 2   (Vannføring 1.6 m³/s)

Roald Helle - Sjøaure 0.7 kg (Utsatt) - Makk - Sone 2   (Vannføring 1.6 m³/s)

21 August 2023

Carl-Otto Curran - Tert 1.4 kg - Sluk - Kremretten   (Vannføring 1.6 m³/s)

16 August 2023

Karani Agai - Laks 10.0 kg (Holaks - 102 cm) - Wobbler - Tøsdal    (Vannføring 6.5 m³/s)

    

15 August 2023

Berge Sørstrønen - Tert 1.1 kg (Oppdrett) - Makk - Sone 2   (Vannføring 2.4 m³/s)

13 August 2023

Leif Juvik - Pukkellaks 1.5 kg - Sone 2   (Vannføring 3.0 m³/s)

     

13 August 2023

Kjell Morten Søvik - Laks 5.1 kg - Lundetræ    (Vannføring 2.4 m³/s)

12 August 2023

Bjørn Eitrheim - Tert 2.0 kg - Sone 2    (Vannføring 4.3 m³/s)

12 August 2023

Elias Guddal - Tert 1.5 kg - Flue - Sone 5    (Vannføring 4.3 m³/s)

12 August 2023

Johnny Lund - Tert 1.5 kg (Utsatt) - Lundetræ    (Vannføring 4.3 m³/s)

12 August 2023

Asle Markhus - Laks 3.7 kg - Makk - Sone 2    (Vannføring 4.4 m³/s)

11 August 2023

Kjell Morten Søvik - Laks 4.5 kg - Lundetræ    (Vannføring 5.9 m³/s)

11 August 2023

Johnny Lund - Laks 8.5 kg - Sone 2 Veisio   (Vannføring 7.0 m³/s)

10 August 2023

Anders Kloven  - Laks 5.4 kg  -  Flue - Kremretten   (Vannføring 15.0 m³/s)

10 August 2023

Stig Gram-Knutsen - Sjøaure 1.0 kg (Utsatt) - Makk - Sone 4   (Vannføring 15.0 m³/s)

10 August 2023

Remi Bårtvedt  - Laks 3.1 kg  - Pukkellaks 1.3 kg  (Hanfisk) - Pukkellaks 0.9 kg (Hofisk) - Sone 2   (Vannføring 14.5 m³/s)

   

Mistet en laks på ca. 5 kg - Remi

10 August 2023

Willy Håland  - Tert 2.1 kg  -  Spinner - Kremretten   (Vannføring 15.0 m³/s)

10 August 2023

Thore Mykkeltvedt - Laks 7.2 kg  - Tøsdalvannet   (Vannføring 17.1 m³/s)

9 August 2023

Thore Mykkeltvedt - Laks 10.2 kg  - Spinner - Tøsdalvannet   (Vannføring 27.7 m³/s)

9 August 2023

Willy Håland  - Tert 2.0 kg  -  Spinner - Kremretten   (Vannføring 27.7 m³/s)

9 August 2023

Tore E. Moberg  - Tert 1.7 kg  -  Spinner - Sone 2   (Vannføring 27.7 m³/s)

9 August 2023

Remi Bårtvedt  - Tert 1.0 kg  (Slukt makken) Sone 2   (Vannføring 27.7 m³/s)

  

9 August 2023

Helge Pedersen  - Tert 1.4 kg  -  Sone 2   (Vannføring 27.7 m³/s)

9 August 2023

Magnus Lyssand  - Tert 2.0 kg  - Flue - Sone 0   (Vannføring 27.7 m³/s)

5 August 2023

Mats Henrik Solheim  - Tert 1.0 kg (Utsatt)  - Makk - Sone 2   (Vannføring 1.2 m³/s)

3 August 2023

NA  - Sjøaure 0.7 kg (Utsatt)  -  Makk - Sone 2   (Vannføring 1.2 m³/s)

3 August 2023

3 august 2023 - kl. 00.49

2 August 2023

kl. 10.30 - 2 august 2023

1 August 2023

Remi Bårtvedt  - Tert 2.0 kg (Utsatt)  -  Pukkellaks 0.73 kg  - Sone 2   (Vannføring 2.2 m³/s)

 

1 August 2023

Michal Krajc - Tert 1.2 kg - Wobbler - kremretten   (Vannføring 2.2 m³/s)

31 Juli 2023

kl. 13.50 - 31 juli 2023

30 Juli 2023

Tore Nielsen - Tert 1.0 kg - Makk - Sone 2   (Vannføring 2.0 m³/s)

28 Juli 2023

Helge Pedersen - Tert 1.2 kg - Sone 2   (Vannføring 3.2 m³/s)

27 Juli 2023

Anders Kloven - Sjøaure 1.5 kg (Utsatt) - Flue - Kremretten   (Vannføring 4.1 m³/s)

26 Juli 2023

Lars K Bjørnarøy - Pukkellaks 0.9 kg  - Spinner - Sone 5   (Vannføring 3.3 m³/s)

26 Juli 2023

Per Gunnar Tuv - Sjøaure 0.5 kg (Utsatt) - Kremretten   (Vannføring 3.3 m³/s)

25 Juli 2023

Stig Gram-Knutsen - Sjøaure 1.0 kg (Utsatt) - Sjøaure 0.5 kg (Utsatt) - Sone 2   (Vannføring 2,9 m³/s)

24 Juli 2023

Arild Vangen - Laks 6.1 kg - Flue - Kremretten    (Vannføring 3.2 m³/s)

24 Juli 2023

Leon Sagebakken - Sjøaure 0.5 kg (Utsatt) - Sone 2   (Vannføring 3.2 m³/s)

23 Juli 2023

Roald Helle - Sjøaure 0.8 kg (Utsatt) - Lundetræ    (Vannføring 3.7 m³/s)

23 Juli 2023

Anders Kloven - Sjøaure 1.0 kg (Utsatt) - Sjøaure 0.7 kg (Utsatt) - Flue - kremretten   (Vannføring 3.7 m³/s)

23 Juli 2023

Anders Eriksson - Tert 2.5 kg - Spinner - kremretten   (Vannføring 3.7 m³/s)

22 Juli 2023

Johnny Lund - Laks 7.0 kg - Tert 1.5 kg (Utsatt) - Sjøaure 1.2 kg (Utsatt) - Lundetræ    (Vannføring 4.6 m³/s)

22 Juli 2023

Leif Juvik - Laks 4.1 kg (Oppdrett) - Makk - Sone 2   (Vannføring 4.6 m³/s)

22 Juli 2023

Michal Krajc - Laks 4.0 kg - Wobbler - kremretten   (Vannføring 4.6 m³/s)

21 Juli 2023

Johnny Lund - Laks 7.5 kg - 95 cm - Lundetræ    (Vannføring 7.5 m³/s)

21 Juli 2023

Hugo Hjelle - Laks 5.5 kg - Makk - Tøsdal   (Vannføring 8.0 m³/s)

21 Juli 2023

Lars K. Bjørnarøy - Laks 4.9 kg - Sone 5   (Vannføring 8.0 m³/s)

21 Juli 2023

Helge Pedersen - Tert 2.3 kg - Sone 2   (Vannføring 10.9 m³/s)

20 Juli 2023

Leif Juvik - Laks 5.5 kg - Makk - Sone 2   (Vannføring 15.5 m³/s)

   

Jon Grindevoll og Leif Juvik i Sone 2 i kveld, fin elv nå !

20 Juli 2023

Maurice van Empel - Bekkørret 0.9 kg (Utsatt) - Sluk - Sone 3   (Vannføring 15.5 m³/s)

19 Juli 2023

Thore Mykkeltvedt - Laks 9.2 kg  - Tøsdalvannet   (Vannføring 22.0 m³/s)

19 Juli 2023

Sigbjørn Fjellstad - Sjøaure 0.8 kg (Utsatt) - Kremretten   (Vannføring 20.0 m³/s)

19 Juli 2023

Johnny Lund - Laks 4.5 kg (Oppdrett) - Tert 1.5 kg (Utsatt) - Tert 1.5 kg (Veisio) (Utsatt) - Sone 2   (Vannføring 18.0 m³/s)

19 Juli 2023

Fredrik Lihaug - Laks 4.6 kg (Oppdrett) - Sjøaure 1.5 kg (Utsatt) - Sone 2   (Vannføring 18.0 m³/s)

Stig Gram-Knutsen- Laks 3.9 kg (Oppdrett) - Tert 0.9 kg - Sone 2   (Vannføring 18.0 m³/s)

19 Juli 2023

Kenneth Sagebakken - Laks 5.0 kg - Sone 2   (Vannføring 12.5 m³/s)

19 Juli 2023

Helge Pedersen - Tert 1.4 kg - Sone 2   (Vannføring 12.5 m³/s)

18 Juli 2023

Terje Andre Skjoldal- Laks 6.0 kg - Flue - Tøsdal   (Vannføring 14.4 m³/s)

    

Var i luften flere ganger, en god fight i stri strøm på Tøsdal.  Mvh. Terje Andre Skjoldal

18 Juli 2023

Hugo Hjelle - Laks 4.3 kg - Makk - Tøsdal   (Vannføring 14.4 m³/s)

18 Juli 2023

Atle Vabø - Regnbueørret 0.6 kg - Kremretten   (Vannføring 14.5 m³/s)

18 Juli 2023

Richard Storevik - Bekkørret 1.0 kg - Sælen Gård   (Vannføring 17.3 m³/s)

18 Juli 2023

Leif Juvik - Tert ca. 2.0 kg - Sone 2    (Vannføring 17.1 m³/s)

17 Juli 2023

Haakon Solheim - Pukkellaks 1.0 kg  - Sluk - Sone 0-1   (Vannføring 28.7 m³/s)

17 Juli 2023

NA - Laks 1.0 kg - Makk - Sone 5    (Vannføring 26.0 m³/s)

17 Juli 2023

Torodd Rimstad - Laks 3.5 kg - Kremretten   (Vannføring 23.0 m³/s)

16 Juli 2023

Anders Kloven - Laks 5.0 kg - Laks 4.0 kg - Flue - Kremretten   (Vannføring 13.2 m³/s)

16 Juli 2023

Barbara - Tert 2.9 kg (Oppdrett) - Makk - Sone 0 - Handicap bryggen   (Vannføring 13.2 m³/s)

En veldig glad Barbara fra Spania med sin første laks i Oselvo, fisket fra handicap bryggen.

16 Juli 2023

Stig Gram-Knutsen - Sjøaure 0.6 kg (Utsatt) - Makk - Sone 2   (Vannføring 8.2 m³/s)

15 Juli 2023

Hugo Hjelle - Laks 7.0 kg - Makk - Tøsdal   (Vannføring 4.2 m³/s)

15 Juli 2023

Leif Juvik - Tert 1.3 kg - Spinner - Sone 2  (Vannføring 4.1 m³/s)

15 Juli 2023

Johnny Lund - Tert 2.3 kg - Sjøaure ca 1.5 kg  (Utsatt) - Lundetræ  (Vannføring 12.1 m³/s)

15 Juli 2023

Roald Helle - Laks 6.5 kg - Søfteland  (Vannføring 6.0 m³/s)

15 Juli 2023

Karolis Lasiu Siaubas - Laks 3.4 kg - Sluk - Kremretten  (Vannføring 5.5 m³/s)

15 Juli 2023

Øystein Frotaule - Laks 3.3 kg  (Oppdrett) - Sjøaure 0.5 kg  (Utsatt) - Sone 2  (Vannføring 6.0 m³/s)

 

14 Juli 2023

God stemning på hammaren i dag, Christian Lie og Christoffer Thomsen på besøk i Oselvo.

14 Juli 2023

Kjell Morten Søvik - Laks 6.0 kg - Laks 4.3 kg- Klekkerihølen  (Vannføring 11.5 m³/s)

     

14 Juli 2023

Ragnar Solvang - Laks 3.8 kg - Flue - Kremretten  (Vannføring 12.4 m³/s)

14 Juli 2023

Remi Bårtvedt - Laks 3.0 kg  (Oppdrett) - Sone 2  (Vannføring 12.5 m³/s)

13 Juli 2023

Roald Helle - Laks 3.8 kg - Søfteland  (Vannføring 11.5 m³/s)

Nygått laks med lus !

13 Juli 2023

John Børge Fenne - Laks 5.8 kg - Steinhølen - Lundetræ  (Vannføring 11.5 m³/s)

13 Juli 2023

Terje Kopperud - Laks 3.6 kg - Tert 1.1 kg - Lundetræ  (Vannføring 8.1 m³/s)

13 Juli 2023

Atle Vabø - Sjøaure 0.4 kg (Utsatt) - Flue - Kremretten  (Vannføring 10.0 m³/s)

13 Juli 2023

Henrik Eidsvik i sone 2 veisio i dag. Fin elv dårlig bet.

     

 

kl.13.21                                  kl. 00.31

12 Juli 2023

Thomas Håvardstun - Laks 5.8 kg - Sone 0-1  (Vannføring 13.5 m³/s)

Her har Thomas laksen på kroken - kl 16.44

12 Juli 2023

Johnny Lund - Tert 1.4 kg - Sone 2  (Vannføring 12.1 m³/s)

  

12 juli 2023 - kl 06.16

10 Juli 2023

NA - Tert 1.0 kg - Makk - Sone 2  (Vannføring 1.1 m³/s)

10 Juli 2023

NA - Laks NA kg (Utsatt) - Spinner - Sone 2  (Vannføring 1.1 m³/s)

8 Juli 2023

Atle Vabø - Tert 2.5 kg - Sjøaure 0.3 kg (Utsatt) - Flue - Kremretten  (Vannføring 0.9 m³/s)

6 Juli 2023

Willy Håland - Sjøaure 0.4 kg (Utsatt) - Makk - Kremretten  (Vannføring 1.6 m³/s)

6 Juli 2023

Terje Kopperud - Tert 1.3 kg - Lundetræ  (Vannføring 1.6 m³/s)

6 Juli 2023

NA - Sjøaure 0.5 kg (Utsatt) - Flue - Sone 2  (Vannføring 1.9 m³/s)

4 Juli 2023

Steinar Ingebrigtsen - Laks 3.0 kg - Spongo  (Vannføring 3.1 m³/s)

Litt mørk, har trolig gått opp ved forrige oppgang. mvh Steinar Ingebrigtsen

4 Juli 2023

Arild Vangen - Laks 3.5 kg - Makk - Kremretten  (Vannføring 3.1 m³/s)

3 Juli 2023

Thomas Rønning - Sjøaure 0.3 kg (Utsatt) - Flue - Sone 0-1  (Vannføring 2.4 m³/s)

2 Juli 2023

Ole Carsten Søiland - Laks 3.6 kg - Flue - Kremretten  (Vannføring 1.8 m³/s)

Ja då blei det en på meg og. Villaks ho fisk. På kremretten. På sunray variant. Stygg skade bak med halen.  Hilsen Ole Carsten

2 Juli 2023

Remi Bårtvedt - Laks 3.4 kg - Spinner - Tert 1.5 kg (Utsatt) - makk - Sone 2  (Vannføring 1.8 m³/s)

1 Juli 2023

Svein Hansen - Tert 0.4 kg - Sone 2  (Vannføring 1.9 m³/s)

1 Juli 2023

Pål Espeland - Laks 5.7 kg - Makk - Tert 2.2 kg - Makk - Sone 5  (Vannføring 2.0 m³/s)

          

To pene Lakser i sone 5 nattkort på makk, endelig satt de etter 4 år med 0 fangst. De tikket inn på 2.2 kg og 5.7 kg. 

1 juli 2023 - Kl. 08.53          1 juli 2023 - Kl. 08.09

30 Juni 2023

Kjell Morten Søvik - Laks 6.5 kg - Klekkerihølen Lundetræ  (Vannføring 2.2 m³/s)

30 Juni 2023

Ein strålande morgon i elvo, om du ser bort frå laksebettet.

Såg noken store i fossen. Nytt forsøk i morgon. Mvh Leif Juvik

   

30 juni 2023 - Kl. 15.35          30 juni 2023 - Kl. 08.33

29 Juni 2023

Sone 2 - kl.19.45

Det går laks i fossen men med 20 grader i elvo er det dårlig bet.

Remi Bårtvedt og Tore Moberg sone 2

   

Kl.19.31 - 29 juni 2023              Kl. 11.04 - 29 juni 2023

Elvo stiger på nedre del men synker på Røykenes - går endel fisk opp nå.

29 Juni 2023

Sone 2 - kl.14.00

Adrian Valle og Leif Idar Røen i Sone 2

Elva stiger og det begynner å bli fine forhold.

27 Juni 2023

Remi Bårtvedt - Tert 2.1 kg (Makk) - Sone 2  (Vannføring 3.0 m³/s)

Skjell fra laks - analyse

7 Juni 2023

NA - Sjøaure 0.6 kg - Flue - Sone 0-1  (Vannføring 0.8 m³/s)

 

5 Juni 2023

Remi Bårtvedt på Nrk Hordaland - 5 juni 2023

5 Juni 2023

Roald Helle - Tert 2.5 kg - Sone 2  (Vannføring 1.0 m³/s)

4 Juni 2023

Roald Helle - Sjøaure 2.0 kg - (utsatt) - Lundetræ  (Vannføring 1.2 m³/s)

4 Juni 2023

Petter Sivertsen - Sjøaure 1.0 kg - (utsatt) - Sone 0-1  (Vannføring 1.2 m³/s)

 

3 Juni 2023

NA - Sjøaure 2.1 kg - (utsatt) - Makk - Sone 5  (Vannføring 1.8 m³/s)

3 Juni 2023

Constantinos Charalambous - Sjøaure 0.5 kg - (utsatt) - Sluk - Kremretten  (Vannføring 1.8 m³/s)

3 Juni 2023

André Bernes - Sjøaure 1.0 kg - 0.5 kg - 0.3 kg (utsatt) - Sone 0-1  (Vannføring 1.8 m³/s)

2 Juni 2023

Remi Bårtvedt - Laks 5.4 kg - Sone 2  (Vannføring 2.0 m³/s)

2 Juni 2023

Ved gamlabruo Kl.21.00 - Vannstand 2.05 m³/s       Vanntemp: 13.7 C°

 

2 Juni 2023

Thomas Håvardstun - Sjøaure 1.7 kg (skadet avlivet) - Kremretten  (Vannføring 2.4 m³/s)

2 Juni 2023

NA - Sjøaure 0.1 kg (utsatt) - Kremretten  (Vannføring 2.1 m³/s)

 

Kremretten

 

Lundetræfossen

1 Juni 2023

Bård Lyssand - Laks 3.32 kg - kl.00.20 - Makk - Kvernhushølen  (Vannføring 3.8 m³/s)

Første laksen 2023

   

Kjetil Bruarøy fra Midtsiden var på plass i år også - det har vært en fin tradisjon i mange år.

 

 

1 Juni 2023

Stig Gram-Knutsen - Laks 5.0 kg - kl. 03.30 - Makk - Sone 2   (Vannføring 3.4 m³/s)

Årets Oskar 2023 !

   

1 Juni 2023

Torodd Rimstad - Laks 6.9 kg 3.9 kg - Makk - Sone 2  (Vannføring 3.4 m³/s)

1 Juni 2023

Remi Bårdtvedt - Laks 6.0 kg - Spinner - Sone 2   (Vannføring 3.2 m³/s)

1 Juni 2023

Tore M. Moberg - Tert 2.4 kg - Spinner - Sone 2  (Vannføring 2.8 m³/s)

   

1 Juni 2023

Per Gunnar Tuv - Sjøaure 1.0 kg (Utsatt) - Sjøaure 0.7 kg (Utsatt) - Flue og makk - kremretten  (Vannføring 2.9 m³/s)

Gjedde 1.0 kg - Sluk

1 Juni 2023

Magnus Lyssand - Sjøaure 0.7 kg (Utsatt) - Flue - Sone 0  (Vannføring 2.9 m³/s)

1 Juni 2023

Matas Abaliksta - Sjøaure 0.4 kg (Utsatt) - Flue - Kremretten  (Vannføring 2.9 m³/s)

1 Juni 2023

Espen Kopperud - Sjøaure ca. 1.5 kg (Utsatt) - Lundetræ   (Vannføring 2.8 m³/s)

1 Juni 2023

Anders Kloven - Sjøaure 0.6 kg (Utsatt) - Flue - Kremretten  (Vannføring 3.5 m³/s)

1 Juni 2023

Åge Rolland - Sjøaure 0.6 kg (Utsatt) - Flue - Kremretten  (Vannføring 3.5 m³/s)

1 Juni 2023

Jahn Helle - Sjøaure ca. 2.0 kg (Utsatt) - Sone 5  (Vannføring 3.1 m³/s)

30 Mai 2023

Fin elv til åpningen 1 juni

  

30 Mai 2023

Sone 0

Deler av sone 0 er stengt pga. bygging og anleggsmråde.

 

 

BKK jobber med kabler i sone 0 og 1

   

   

   

NB ! - Os sentrum er stengt for gjennomkjøring !

   

13 Mai 2023

Bryggene på Kremretten har fått seg en oppgradering

  Send bilder og litt info om fangsten så legger vi den ut her på ProHD - takker ! 

" Navn - Fangst - Sone - Dato " 

Live Kamera Oselvo

  

end of website