ProHD - Hovedside Laksefiske Oselvo by Ole Vidar Søviknes  

          hit counters      

 

                

Oselvo fangster fra 1977 - 2021

           

             

             

       

 

 

Vannføring på Røykenes

middelflom =70.9 m³/s       femårsflom =87.1 m³/s        tiårsflom =104.6 m³/s       femtiårsflom =147.4 m³/s

     (2021)   Høyeste nivå 31 Mars 2021:     58.7 m³/s                                    Laveste nivå  15 Februar 2021: 0.17 m³/s

                 (1934 til 2020)   All time high 10 Oktober 1953: 144.1 m³/s                14 September 2005: 138.17 m³/s

  (1934 til 2020)   All time low 6 februar 1996:    0.06 m³/s                       23 Juli 2018: 0.06 m³/s

Oselvo live kamera !

 

Sky Nordic og Skandinavisk Naturovervåking overvåker oselven med 4 videokameraer - trykk på bildet for å se vidoene som genereres for hver fisk som passerer.

 

Hvordan skille Villaks fra Oppdrettslaks ?

Oselvo lakseførende strekning

Oselvo lakseførende strekning: 24.4 km     -     Døgnkvote per fisker: 2 laks    -     Laks under 40 cm og sjøaure er fredet hele sesongen.

Gytebestand mål: 425 kg hunnlaks

 

Osvassdragets gjeddefiskeklubb på Facebook

Formålet med klubben er å bekjempe gjeddebestanden i Osvassdraget på beste måte.

Osvassdragets gjeddefiskeklubb ønsker flere fiskere med i klubben !


----- End -----