ProHD - Hovedside Laksefiske Oselvo  

Vannstand - Værmelding - Flo og Fjære - Linker

hit counters    Sist oppdatert:  07 November 2019       

           

  Send bilder og litt info om fangsten så legger vi den ut her på ProHD - takker ! 

" Navn - Fangst - Sone - Dato "

Oselvo fangster fra 2018 - 1977

          

           

             

 

Lokal tid i Oselvo:  

Vannføring Osvassdraget

Middelflom=70.1 m³/s --- Femårsflom=85.8 m³/s --- Tiårsflom=103,1 m³/s --- Femtiårsflom=145,6 m³/s  

....

Høyeste nivå 2019: 54.12 m³/s - 15 September 2019    -     Laveste nivå 2019: 0.27 m³/s - 17 Mai 2019

(1934 til 2018) - All time high: 144.1 m³/s 10 Oktober 1953   -   138.17 m³/s 14 September 2005

(1934 til 2018) - All time low:   0.06 m³/s  6 februar 1996   -  0.06 m³/s  23 Juli 2018

Oselvo live !

Oter på fisketur - Video

 

Sky Nordic og Skandinavisk Naturovervåking overvåker oselven med 4 videokameraer - trykk på bildet for å se vidoene som genereres for hver fisk som passerer.

Hvordan skille Villaks fra Oppdrettslaks ?

Oselvo lakseførende strekning

Oselvo lakseførende strekning: 24.4 km     -     Døgnkvote per fisker: 2 laks    -     Laks under 40 cm og sjøaure er fredet hele sesongen.

Gytebestand mål: 425 kg hunnlaks

 

Osvassdragets gjeddefiskeklubb på Facebook

Formålet med klubben er å bekjempe gjeddebestanden i Osvassdraget på beste måte.

Osvassdragets gjeddefiskeklubb ønsker flere fiskere med i klubben !

10 mai 2014

Kong Harald besøker Bergen - se bilder !!!

 


----- End -----