ProHD - Hovedside Laksefiske Oselvo by Ole Vidar Søviknes                

website hit counter

 

Oselvo fangster fra 1977 - 2023

                                    

                                           

                        

                  

 

Røykenes - målestasjon for vannføring og vanntemp.

     

                                    

 

Forsker fra NINA Jon H.Magerøy forteller om elvemuslingene i Oselvo 2023

 

       

Oselvo lakseførende strekning: 24.4 km   -   Døgnkvote per fisker: 2 laks   -   Laks under 40 cm og sjøaure er fredet hele sesongen.

      Oselvo vannføring på Røykenes

middelflom =70.9 m³/s       femårsflom =87.1 m³/s        tiårsflom =104.6 m³/s       femtiårsflom =147.4 m³/s

2023 - Vannføring Høyest og Lavest / Highest and Lowest water flow

                          Høyeste nivå:  71.71 m³/s   29 Januar 2022  /   Laveste nivå:  0.86 m³/s  11 Januar 2022

1934 til 2020 - Høyest vannføring / The highest water flow

 All time high: 144.1 m³/s 10 Oktober 1953  /  138.17 m³/s  14 September 2005

1934 til 2020 - Lavest vannføring / The lowest water flow

All time low:  0.06 m³/s  23 Juli 2018  /   0.06 m³/s  6 februar 1996

       

 

                                    

 

 

 

           

 

Osvassdragets gjeddefiskeklubb på Facebook       

                         

Gytebestand mål: 425 kg hunnlaks

 

 

 

Osvassdragets gjeddefiskeklubb på Facebook

Formålet med klubben er å bekjempe gjeddebestanden i Osvassdraget på beste måte.

Osvassdragets gjeddefiskeklubb ønsker flere fiskere med i klubben !


----- End -----